Wygraj bilet na ORLEN FIM Speedway Grand Prix – Warsaw (regulamin)

Drodzy Kibice TAURON Włókniarza Częstochowa! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania są bilety na ORLEN FIM Speedway Grand Prix – Warsaw. Zapraszamy do udziału w zabawie i dokładnym zapoznaniem się z regulaminem naszej zabawy. Powodzenia!

 

Regulamin konkursu – Wygraj bilet na ORLEN FIM Speedway Grand Prix – Warsaw

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma (CKM Włókniarz Częstochowa) z siedzibą w (Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127), NIP: (9492212585)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, Instagram oraz Twitter. Serwis facebook.com, instagram.com oraz twitter.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, Instagram lub Twitter – w zależności od wybranej przez uczestnika platformy, poprzez którą zdecyduje się na wzięcie udziału w konkursie Wygraj bilet na ORLEN FIM Speedway Grand Prix – Warsaw.
 3. Konkurs trwa od 03.05.2023 godzina 21:00 do 10.05.2023 godzina 10:00.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11.05.2023 na oficjalnej stronie organizatora – www.wlokniarz.com.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalach społecznościowych Facebook, Instagram lub Twitter znajdujących się kolejno pod adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/WlokniarzCzestochowa

Instagram: https://www.instagram.com/wlokniarz_czestochowa

Twitter: https://www.twitter.com/CKM_Wlokniarz

 1. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a, z którego zdecyduje się na udział w konkursie.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
 • Facebook: “Pokaż nam jak kibicujesz TAURON Włókniarzowi Częstochowa”. Zadaniem uczestników jest przesłanie na adres mailowy organizatora media@wlokniarz.com jednego zdjęcia, na którym osoba/osoby biorące udział w konkursie kibicują TAURON Włókniarzowi Częstochowa.
 • Instagram: “Pokaż nam jak kibicujesz TAURON Włókniarzowi Częstochowa”. Zadaniem uczestników jest umieszczenie na swoim profilu zdjęcia, na którym osoba/osoby biorące udział w konkursie kibicują TAURON Włókniarzowi Częstochowa oraz oznaczenie go hashtagiem #ZuzlowaCzestochowa.
 • Twitter: “Napisz w komentarzu jak kibicujesz TAURON Włókniarzowi Częstochowa”. Zadaniem uczestników jest umieszczenie komentarza odnoszącego się do sposobu, w jaki kibicują TAURON Włókniarzowi Częstochowa oraz dodanie do komentarza hashtagu #ZuzlowaCzestochowa.
 1. W konkursie zostanie wyłonionych łącznie 5 zwycięzców, z których każdy otrzyma dwa bilety na ORLEN FIM Speedway Grand Prix – Warsaw, według poniższego podziału:
 • Facebook ( dwóch zwycięzców)
 • Instagram ( dwóch zwycięzców)
 • Twitter (jeden zwycięzca)
 1. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora.
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram lub Twitter w zależności od platformy, na której uczestnik zdecydował się na wzięcie udziału w Konkursie, zaś Ci, którzy wzięli udział w zabawie za pomocą Facebooka i wysłali zgłoszenie na adres media@wlokniarz.com, o ewentualnej nagrodzie powiadomieni zostaną mailowo.
 3. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 4. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest (bilet normalny na ORLEN FIM Speedway Grand Prix – Warsaw).
 2. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście w siedzibie Organizatora.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 12.05.2023 godzina 10:00, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage oraz jego pracę konkursową.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres media@wlokniarz.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis konkursu oraz platformę, na której Uczestnik brał udział w Konkursie.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (CKM Włókniarz Częstochowa) z siedzibą w (Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127), NIP: (9492212585).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na:

Facebook: https://www.facebook.com/WlokniarzCzestochowa

Instagram: https://www.instagram.com/wlokniarz_czestochowa

Twitter: https://www.twitter.com/CKM_Wlokniarz

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (nazwa fanpage’a).
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.