Rusza III edycja Internet Speedway Quiz o Grand Prix Częstochowy!

Już w poniedziałek (3 stycznia) startuje III częstochowski Internet Speedway Quiz o Grand Prix Częstochowy!  Codziennie o godzinie 20:00zaczynając od najbliższego poniedziałku (3 stycznia), za pośrednictwem postu na Facebookowym profilu klubu, pojawiać się będzie jedno pytanie – w formie wideo. Łącznie zaplanowanych zostało 10 rund, z których ostatnia, finałowa, odbędzie się w piątek 14 stycznia. Pytania, które przygotowaliśmy dla uczestników dotyczą rzecz jasna żużla. W puli konkursowej znajdują się pytania stricte związane z Włókniarzem Częstochowa oraz takie, które wymagają od uczestników szerokiej wiedzy z dziedziny speedwaya.

III edycja ISQ to zasadnicza zmiana jeśli chodzi o sposób zadawania pytań. Postanowiliśmy zamienić pytania zadawane na stories w formie grafik, na pytania wideo, w których w rolę prowadzącego wcielił się trener Eltrox Włókniarza Lech Kędziora.

Regulamin konkursu na profilu Facebook „ISQ – Grand Prix Częstochowy”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ISQ – Grand Prix Częstochowy” organizowanego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Konkurs”), jest Włókniarz Częstochowa SA z siedzibą przy ulicy Olsztyńskiej 123/127 w Częstochowie (dalej: „Organizator”).

2. Fundatorem nagród dla zwycięzców konkursu jest Organizator.

3. Konkurs składa się z 10 rund, pytania konkursowe publikowane będą od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 na fan page Organizatora. Pierwsza runda odbędzie się 3 stycznia o godzinie 20:00, ostatnia 14 stycznia.

4. Runda trwa do momentu, w którym padnie 10 prawidłowych odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebookowym profilu Organizatora. Wówczas Organizator umieści na swoim Facebooku poprawną odpowiedź wraz z klasyfikacją generalną.

5. Przy każdej rundzie przyznawane będą punkty. 10 punktów otrzyma osoba, która najszybciej poda poprawną odpowiedź na pytanie. Kolejna osoba otrzyma 9 punktów i tak analogicznie do dziesiątej poprawnej odpowiedzi, która gratyfikowana będzie 1 punktem. Osoby, które podadzą odpowiedzi w dalszej kolejności nie będą punktowane. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która po rozegraniu 10 rund zdobędzie najwięcej punktów.

6. Dla pierwszych trzech osób w końcowej klasyfikacji generalnej przygotowano następujące nagrody: Nagrody:
I miejsce: 2 karnety na sektor centralny
II miejsce: 2 karnety normalne
III miejsce: 1 karnet normalny

7. Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora w terminie podanym przez Organizatora. Jeżeli nie pozwoli na to pandemia koronawirusa i wynikające z niej obostrzenia, nagroda zostanie przekazana w pierwszym możliwym terminie. 

8. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

9. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które: – W chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18. rok życia; – Mają pełną zdolność do czynności prawnych; – Zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; – Zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia; – Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób.

10. Przystąpić do Konkursu można w okresie jego trwania.

11. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook