Informacje organizacyjne przed meczem o brązowy medal DMP/Organizational information before the bronze medal match

Już w najbliższą niedzielę (15 września) wielkie emocje na SGP Arenie Częstochowa. Tego dnia odbędzie się bowiem pierwsze spotkanie o brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski pomiędzy forBET Włókniarzem Częstochowa a zespołem Stelmet Falubazu Zielona Góra. Początek zawodów zaplanowano punktualnie na godzinę 18:00 (start do pierwszego wyścigu).

W dniu meczu sprzedaż biletów oraz programów zawodów prowadzona będzie w kasie klubu (wejście od ulicy Żużlowej) w godzinach 9:00 – 17:45 oraz w kasach stadionowych od godziny 14:00. Dodatkowo programy sprzedawane będą w domkach z gadżetami, które zlokalizowane będą w dwóch miejscach: przy głównych wejściach na stadion oraz na koronie na pierwszym łuku. Ponadto w każdym budynku kasowym na SGP Arenie Częstochowa możliwa będzie płatność kartą.

Otwarcie bram dla kibiców nastąpi o godzinie 16:00 (wejścia od parkingu VIP, od ulicy Orlik-Rückemanna, Olsztyńskiej oraz Marysia, wejście od ulicy Żużlowej przeznaczone jest wyłącznie dla kibiców drużyny gości). W związku z koniecznością raportowania frekwencji na to spotkanie obowiązywać będą bilety dziecięce dla osób do 12-tu lat (urodzone w 2007 roku i później). Kibicom, którzy planują zakup biletów ulgowych, przypominamy o konieczności posiadania dokumentu uprawniającego do skorzystania ze zniżki. Bilety ulgowe przysługują osobom uczącym się do 25. roku życia. Bilet ulgowy dla emerytów przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 65. lat.  Kibice, którzy zakupili bilet drogą elektroniczną (mPay), mogą wejść na stadion wszystkimi wejściami za wyjątkiem bramy gości. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, na obiekt dostać będą mogły się głównym wejściem, a następnie najazdami na koronę SGP Areny Częstochowa (lewa i prawa strona od wejścia głównego).

Oficjalne gadżety forBET Włókniarza Częstochowa dostępne będą do kupienia w dniu meczu w domkach z gadżetami, które znaleźć można przy głównych wejściach na stadion oraz na koronie obiektu na pierwszym łuku. Ponadto na koronie stadionu zlokalizowane będą punkty gastronomiczne dla kibiców. W punktach sprzedających piwo zakupić będzie można również napoje z opcją płatności kartą.

Kibice, którzy na niedzielny mecz przyjadą rowerem, uprawnieni są do wprowadzenia go na teren stadionu. Przypominamy również o całkowitym zakazie palenia tytoniu na trybunach SGP Areny Częstochowa oraz wnoszenia własnych napojów.

Dziennikarzy oraz kibiców, którym przysługuje odbiór darmowych wejściówek na mecz, zapraszamy do Biura Zawodów, które zlokalizowane będzie w holu budynku klubowego (wejście od ulicy Żużlowej) i funkcjonować będzie w godzinach 12:00 do 17:45.

Harmonogram meczu forBET Włókniarz Częstochowa – Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9:00 – 17:45 – sprzedaż biletów w klubie,
12:00 – 17:45 – godziny funkcjonowania biura prasowego i biura zawodów,
14:00 – rozpoczęcie sprzedaży biletów w kasach stadionowych
16:00 – otwarcie bram wejściowych dla kibiców (wejścia od parkingu VIP oraz od ulicy Orlik-Rückemanna, Olsztyńskiej, Marysia i Żużlowej – wyłącznie kibice drużyny gości),
17:30 – próba toru,
17:45 – prezentacja,
18:00 – start do pierwszego wyścigu.

Przypominamy, że bilety na mecze forBET Włókniarza Częstochowa zakupić można również w naszych partnerskich punktach sprzedaży, zlokalizowanych na terenie całego miasta.


This Sunday (15th September), the SGP Arena Czestochowa will host a 1st round of bronze medal match of PGE Ekstraliga between forBET Wlokniarz Czestochowa and Stelmet Falubaz Zielona Góra. The match starts at 18:00 (start to the 1st race) On the day of the match, the sale of tickets and competition programs will be carried out at the ticket office of the club (entrance from the Zuzlowa street) between 9:00 – 17:45 and at the stadium checkouts from 14:00. In addition, programs will be sold in the gadget store, which is located at the main entrancee to the stadium. In addition, card payment will be possible in any tickets sales points at SGP Arena Czestochowa.

Opening of gates for fans will take place at 16:00 (entrance from the VIP car park and from Orlik-Ruckemann, Olsztynska and Marysia streets, entrance from Zuzlowa street is intended only for fans of the visiting team). Children under the age of 12 (born in 2007 and later) must be under the care of an adult and are entitled to free entry to the match. For fans who plan to purchase discount tickets, we remind you to have a document entitling you to take advantage of the discount. Discount tickets are available to people under the age of 25. The discount ticket for pensioners are available to all persons aged 65 and over.

Supporters who have purchased the ticket electronically through (mPay), can enter the stadium through the main entrance from the Orlik-Ruckemann street and the gate from Mary street. Persons with disabilitiesmoving on wheelchairs, will be able to get to the building by the main entrance, and then by ramps to the SGP crown of Czestochowa Arena (left and right side from the main entrance).

Official gadgets forBET Wlokniarz Czestochowa will be available to purchase on the day of the match in the store with gadgets, which can be found at the main entrance to the stadium. In addition, on the stadium’s crown there will be catering facilities for fans. At the points selling beer, you can also buy drinks with a card payment option. Fans who will go on a Firday match on a bicycle, they will be entitled to bring it to the stadium. We also remind you about the complete ban on smoking and bringing your own drinks.

Journalists and supporters, who are entitled to receive free admission tickets for the match, are invited to the Competition Office, which will be located in the lobby of club building (entrance from Zuzlowa street) will operate from 12:00 to 17:45.

Match schedule forBET Wlokniarz Czestochowa – Fogo Unia Leszno:

9:00 – 17:45 – ticket sales at the club,
12:00 – 17:45 – office hours,
14:00 – start of ticket sales at the stadium ticket offices
16:00 – opening of entrance gates for fans (entrance from the VIP car park and from Orlik-Ruckemann, Olsztynska, Marysia and Zuzlowa streets – only fans of the visiting team),
17:30 – track test,
17:45 – presentation,
18:00 – start to the first race.

We would like to remind you that tickets for matches for forBet Wlokniarz Czestochowa can also be purchased at our partner outlets located throughout the city.

Ceny biletów:
– sektor centralny – 70 zł,
– sektor gości – 45 zł,
– normalny – 45 zł,
– ulgowy – 35 zł,
– bilet dziecięcy do 12-go roku życia – 1 zł,
– program – 10 zł,
– wstęp wolny – dzieci do lat 12-tu