Rusza proces akredytacyjny na Prezentację Drużyny

Już 22 lutego (piątek) w Hali Sportowej Częstochowa odbędzie się oficjalna Prezentacja Drużyny forBET Włókniarz Częstochowa na sezon 2019. Informujemy, że ruszył właśnie proces akredytacyjny na tę imprezę. Wszystkich przedstawicieli mediów zainteresowanych otrzymaniem akredytacji na nią prosimy o przesłanie do 20 lutego 2019 roku (środa) do godziny 22:00 swoich danych na adres mailowy: media@wlokniarz.com. W treści wiadomości prosimy natomiast podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia, nazwę redakcji oraz rodzaj akredytacji o jaką Państwo wnioskujecie (prasa/foto). O przepustki medialne na Prezentację Drużyny starać mogą się wyłącznie osoby pełnoletnie.

Każda redakcja wnioskować może o maksymalnie dwie akredytacje na lutowe widowisko (nie dotyczy redakcji z umowami patronackimi). Jednocześnie informujemy, iż Biuro Prasowe Włókniarza Częstochowa zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania jakiegokolwiek powodu.

Regulamin przyznawania akredytacji na Prezentację forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019:
1. Akredytacje prasowe na Prezentację forBET Włókniarza Częstochowa, która odbędzie się 22 lutego 2019 roku na Hali Sportowej Częstochowa przy ulicy Żużlowej 4, przyznawane są przez Biuro Prasowe Włókniarza Częstochowa SA na podstawie wniosków mailowych z pełnymi danymi, tj.: imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia, nazwę redakcji oraz rodzaj akredytacji o jaką Państwo wnioskujecie (prasa/foto);
2. Akredytacje przyznawane są jedynie mediom. Nie przyznajemy akredytacji działaczom, kibicom, fundacjom itp.;
3. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane;
4. Wnioski akredytacyjne na Prezentację forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019 należy składać do dnia 20.02.2019 roku do godziny 22:00. Kompletne zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: media@wlokniarz.com;
5. Fotoreporterzy ubiegający się o akredytację foto na Prezentację forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019 oświadczają, iż posiadają ważną polisę NNW;
6. Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski kompletne i wysłane w wyznaczonym terminie. Wnioski, które zostaną wysłane po określonym terminie nie będą rozpatrywane;
7. Akredytacje otrzymać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie;
8. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji będzie wysłana na adres e-mail dziennikarza podany we wniosku akredytacyjnym. Decyzja w sprawie akredytacji zostanie wysłana do 21.02.2019 roku do godziny 22:00;
9. O sposobach odebrania akredytacji na Prezentację forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019 klub poinformuje w mailu zwrotnym;
10. Biuro Prasowe Włókniarza Częstochowa SA zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji na Prezentację forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019 bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
11. Wyłącznie akredytowane osoby będą mogły wziąć udział w konferencji prasowej, która odbędzie się przed rozpoczęciem Prezentacji forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019. O dokładnej godzinie rozpoczęcia konferencji prasowej poinformujemy na naszej stronie internetowej – www.wlokniarz.com.
12. Regulamin dołączony do wniosków akredytacyjnych będzie w pełni respektowany przez klub Włókniarz Częstochowa SA;
13. Wszyscy zainteresowani wysyłając zgłoszenie akredytacyjne akceptują wszelkie regulaminy i zasady dotyczące akredytacji w klubie Włókniarz Częstochowa SA i zobowiązują się do ich przestrzegania;
14. Nieprzestrzeganie któregokolwiek punktu regulaminów będzie skutkować odebraniem (zawieszeniem) akredytacji;
15. Osoba, której przyznana będzie akredytacja foto zobowiązana będzie do udziału w briefingu, który odbędzie się godzinę przed startem imprezy. Podczas spotkania ustalane będą m.in. zasady poruszania się fotoreporterów podczas Prezentacji forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019;
16. Włókniarz Częstochowa SA zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania akredytacji na Prezentację forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019.

Biuro Prasowe Włókniarza Częstochowa SA