Bilety na Prezentację drużyny wciąż dostępne!

Już 22 lutego (piątek) w Hali Sportowej Częstochowa przy ulicy Żużlowej zaprezentowana zostanie drużyna forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019. Początek widowiska, które połączone będzie z koncertem Zenona Martyniuka z zespołem AKCENT, zaplanowano punktualnie na godzinę 17:45. Wciąż dostępne są jeszcze bilety wstępu na to wydarzenie. Ceny wejściówek są niezwykle atrakcyjne i zaczynają się już od 15 złotych. Sprzedaż prowadzona jest natomiast w siedzibie klubu, w sklepie komputerowym „Pat-Rox”, w sieci sklepów całodobowych Mocny Nocny oraz poprzez aplikację mobilną mPay.

Organizatorzy imprezy oprócz samego przedstawienia żużlowców Włókniarza oraz koncertu gwiazdy muzycznej planują także szereg atrakcji. Na holu hali znajdą się wszak strefy animacji dla najmłodszych. Z kolei starsi kibice będą mogli obejrzeć modele samochodów, które zaprezentują czołowe częstochowskie salony. Nie zabraknie również zabaw i konkursów z nagrodami oraz sesji autografów i zdjęć fanów z jeźdźcami naszego klubu. Całe widowisko poprowadzi natomiast znany i lubiany duet: Tomasz Lorek – Ireneusz Bieleninik.

Punkty sprzedaży biletów na Prezentację forBET Włókniarza Częstochowa:

 1. Sekretariat Włókniarza Częstochowa
  ul. Olsztyńska 123/127 (wejście od ulicy Żużlowej)
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 2. Sklep komputerowy „Pat-Rox”
  ul. Strażacka 1
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
  w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00
 3. Sieć sklepów całodobowych Mocny Nocny 24h
  – Brzozowa 7,
  – Bohaterów Katynia 25a,
  – Niepodległości 27,
  – Łukasińskiego 37,
  – Orkana 91/93.
 4. Aplikacja mobilna mPay
  Aplikacja mPay jest darmowa i dostępna do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.

Ceny biletów:
– Trybuna Górna – 15 zł
– Trybuna Dolna – 30 zł
Dzieci do lat 12 (urodzone w 2007 roku i później) wstęp bezpłatny.
Karnety nie obowiązują.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW WSTĘPU NA PREZENTACJĘ DRUŻYNY FORBET WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA NA SEZON 2019

 

 • §1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie oznaczają odpowiednio:

a) „Klub” – oznacza Stowarzyszenie CKM Włókniarz, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108228, NIP 5730022181, bezpośredni kontakt do Klubu: tel. [+48] 34 361 90 14, email: klub@wlokniarz.com, oficjalna strona: wlokniarz.com;
b) „HSC” – oznacza Halę Sportową Częstochowa, znajdującą się w Częstochowie przy ul. Żużlowej 4, w której odbywać się będzie prezentacja drużyny forBET Włókniarz Częstochowa;
c) „Siedziba Klubu” – oznacza budynek znajdujący się w Częstochowie przy ul. Olsztyńskiej 123/127;
d) „Prezentacja” – oznacza prezentację drużyny forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019, która odbędzie się w Hali Sportowej Częstochowa, przy ulicy Żużlowej 4 w Częstochowie;
e) „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
f) „Bilet” – oznacza bilet uprawniający do udziału w prezentacji drużyny forBET Włókniarz Częstochowa na sezon 2019, w dniu 22 lutego 2019 r. na Hali Sportowej Częstochowa;
g) „Kupujący” – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu;
h) „Nabywca Biletu” – oznacza osobę, która nabyła Bilet na prezentację ;
i) „PZM” – oznacza Polski Związek Motorowy;
j) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów na prezentację drużyny forBET Włókniarza Częstochowa, która odbędzie się 22 lutego 2019 roku na Hali Sportowej Częstochowa;
k) „Ekstraliga” – oznacza najwyższą klasę rozgrywek żużlowych w Polsce, prowadzoną przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o.
l) „Dokument potwierdzający tożsamość” – oznacza dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy, adres zamieszkania;
m) „Występ artysty” – oznacza występ artystyczny zaproszonej przez organizatora gwiazdy, stanowiący dodatkową atrakcję prezentacji drużyny forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019, a nie główny cel spotkania.
n) „Organizator” – oznacza Włókniarz Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Olsztyńskiej 123/127, 42-202 Częstochowa, NIP: 9492212585, KRS: 0000652005, bezpośredni kontakt do Klubu: tel. [+48] 34 361 90 14, email: klub@wlokniarz.com, oficjalna strona: wlokniarz.com;

 

 • §2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedaż Biletów prowadzona jest przez Klub na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przez dokonanie zakupu Biletu, Nabywca wyraża akceptację niniejszego Regulaminu. Nabywca akceptuje także treść następujących aktów prawnych:„Regulamin obiektu sportowego – Hala Sportowa Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie ” oraz „Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych”, które dostępne są:
  a) w sekretariacie klubu – Regulamin,
  b) w recepcji Hali Sportowej Częstochowa – Regulamin obiektu sportowego;
  c) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 – Ustawa.

 

 • §3 Zasady sprzedaży Biletów
 1. Bilet można zakupić w następujący sposób:
  a) w kasach Klubu,
  b) w salonie komputerowym PAT-ROX, przy ul. Strażackiej 1 w Częstochowie,
  c) w sieci sklepów “Mocny Nocny 24h” – adresy: Brzozowa 7, Bohaterów Katynia 25a, Niepodległości 27, Łukasińskiego 37, Orkana 91/93,
  d) poprzez mobilną aplikację MPAY.
 2. Bilet uprawnia do uczestnictwa w prezentacji drużyny forBET Włókniarz Częstochowa na sezon 2019.
 3. Prezentacja drużyny forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019 odbędzie się 22 lutego 2019 roku o godzinie 17.45 w Hali Sportowej Częstochowa przy ulicy Żużlowej 4 w Częstochowie.
 4. Celem prezentacji drużyny forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019 jest przedstawienie i kadry zawodników na sezon rozgrywkowy 2019. Prezentację uświetni koncert zaproszonego artysty. Nieobecność zaproszonej gwiazdy na prezentacji drużyny forBET Włókniarza Częstochowa nie jest argumentem do zwrotu zakupionego Biletu.
 5. Bilet na trybunę górną uprawnia do wejścia i zajęcia nienumerowanego miejsca na poziomie I Hali Sportowej Częstochowa podczas prezentacji drużyny forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019.
 6. Bilet na trybunę dolną uprawnia do wejścia i zajęcia nienumerowanego miejsca na parterze Hali Sportowej Częstochowa, podczas prezentacji drużyny forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019, za wyjątkiem strefy płyty, wydzielonej i odgrodzonej od strefy trybun na parterze.
 7. Po wejściu Nabywcy Biletu na Halę Sportową Częstochowa na prezentację drużyny, objętą Biletem i odnotowaniu tego przez służby ochrony poprzez usunięcie z Biletu kuponu kontrolnego, Bilet uważa się za wykorzystany. Jeden Bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na prezentację.

 

 • §4 Ceny biletów na prezentację drużyny forBET Włókniarz Częstochowa na sezon 2019
 1. Ceny biletów określone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny biletów na prezentację drużyny forBET Włókniarza Częstochowa na sezon 2019 kształtują się następująco:
  -Bilet Trybuna Górna – 15 zł;
  -Bilet Trybuna Dolna – 30 zł.
 • §5 Ograniczenia w zakresie nabycia i sprzedaży Karnetów
 1. Nabywca nie jest uprawniony sprzedawać Biletu innym osobom. Ponadto zgodnie z art. 133 Kodeksu wykroczeń osoba dokonująca odsprzedaży Biletu powyżej jego ceny nominalnej lub osoba nabywająca Bilet w celu ich odsprzedaży z zyskiem podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Osoby, które nie ukończyły 12 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego.
 3. Klub nie sprzedaje Biletu oraz odmawia wstępu na Halę Sportową Częstochowa osobom:
  a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;
  c) co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.

 

 • §6 Zwrot i udostępnienie Karnetów
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Nabywcy Biletu nie przysługuje prawo do zwrotu Biletu ani ceny za niewykorzystany Bilet z przyczyn leżących po stronie Nabywcy Biletu.
 2. Nabywca ma prawo do zwrotu Biletu wyłącznie w sytuacji całkowitego odwołania prezentacji drużyny forBET Włókniarz Częstochowa na sezon 2019.
 3. Nieobecność, któregoś z zawodników drużyny forBET Włókniarz Częstochowa na sezon 2019 na prezentacji lub nieobecność zapowiedzianego wcześniej artysty nie stanowi powodu do zwrotu Biletu.
 4. Nabywcy nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestniczenia w prezentacji objętej Biletem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu regulaminów, przepisów prawa powszechnego i aktów prawa miejscowego, w tym z powodu sytuacji określonych w §5 ust.3 Regulaminu.
 • §7 Rabaty i zniżki
 1. Dzieci, które w roku 2019 nie ukończyły 12 lat (osoby urodzone w 2007 roku i później), uprawnione są do wejścia na prezentację za darmo. Wejście możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która jest Nabywcą Biletu.

 

 • §8 Dane osobowe
 1. Przetwarzanie danych osobowych Nabywcy odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wysyłanie informacji handlowej przez Włókniarza Częstochowa w drodze korespondencji elektronicznej odbywa się wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez zainteresowanego zgody pisemnej.

 

 • §9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
 1. Nabywca Biletu posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą Biletu a Klubem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Nabywca Biletu posiadający status Konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
 3. Nabywca Biletu posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między takim Nabywcą Biletu a Klubem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • §10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia na stronie internetowej www.wlokniarz.com.
 2. Aktualny Regulamin oraz ewentualne zmiany do Regulaminu dostępne są bezpłatnie w Siedzibie Klubu (ul. Olsztyńska 123/127, 42-200 Częstochowa) oraz na stronie www.wlokniarz.com. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszał na powyżej wskazanej oficjalnej stronie internetowej Klubu. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Wszelkie zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych Nabywcy Biletów.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować zgodnie z polskim prawem.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy/Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.