Nasza Przychodnia” Sp. z o.o. sponsorem Włókniarza Częstochowa

Rozwija się grono sponsorów Włókniarza Częstochowa. Przed zbliżającym się sezonem grupa partnerów wspierających nasz klub powiększyła się o firmę Nasza Przychodnia” Sp. z o.o.

Przychodnia mieści się w centrum Częstochowy w pobliżu dworców PKP, PKS oraz linii tramwajowej. Działamy nieprzerwanie od 1846 roku. Jesteśmy kontynuatorami poradni lekarskiej, która powstała dla pierwszych pracowników kolei warszawsko-wiedeńskiej.  Do 1998 roku nosiliśmy nazwę Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Od 1999 roku przekształciliśmy się stopniowo w spółkę pracowniczą  Nasza Przychodnia Sp. z o.o.

Nasza Przychodnia oferuje swoim klientom koordynację działań medycyny pracy oraz kompleksową obsługę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz możliwość wykonania badań przez lekarzy specjalistów:

 • Laryngologa,
 • Okulistę,
 • Chirurga ogólnego,
 • Chirurga urazowo-ortopedycznego,
 • Lekarza rehabilitacji,
 • Neurologa,
 • Kardiologa,
 • Dermatologa,
 • Lekarz psychiatrę,
 • Psychologa,
 • Nefrologa,
 • Urologa,
 • Internisty.

Dodatkowymi atutami Naszej Przychodni są:

 • Duży budynek 3600m
 • Duży parking z nowoczesnym monitoringiem, 
 • Funkcjonalny gabinet zabiegowy
 • Udzielanie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie: 

– chirurgii ogólnej,

– chirurgii urazowej i ortopedycznej,

– dermatologii,

– kardiologii,

– leczenia schorzeń tarczycy,

– leczenia uzależnień od alkoholu,

– neurologii

– nefrologii,

– okulistyki,

– ortodoncji,

– otolaryngologii,

– protetyki stomatologicznej,

– pulmonologii,

– stomatologii,

– urologii,

– zdrowia psychicznego

– pediatrii

 • Długoterminowa opieka pielęgniarska,
 • Świadczenia zdrowotne pielęgniarki i położnej środowiskowej,
 • Diagnostyka medyczna w zakresie:

– analityki medycznej,

– audiometrii,

– endoskopii gastroenterologicznej,

– elektrokardiografii i badań czynnościowych układu krążenia 

– spirometrii,

– ultrasonografii,

– radiologii

 • Wykonywanie zabiegów laseroterapii oraz fali uderzeniowej,
 • Zabezpieczenie medyczne imprez masowych,
 • Na terenie przychodni znajduję się apteka, protetyk słuchu, optyk, dietetyk,
 • Pełną obsługę informatyczną
 • Wykonujemy pełny zakres badań dla prywatnych firm ubezpieczeniowych,
 • Dysponujemy 2 karetkami transportu medycznego (sanitarnego)

 

Nasza Przychodna posiada wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt zakład fizykoterapii zatrudniając wyspecjalizowany w tej dziedzinie personel.