Informacje dla kibiców wybierających się do Leszna

Już w najbliższy piątek (5 sierpnia) drużyna zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa wybierze się do Leszna na starcie z miejscową Fogo Unią. Dla kibiców, którzy udadzą się tego dnia na Stadion imienia Alfreda Smoczyka klub z województwa wielkopolskiego przygotował najważniejsze informacje organizacyjne.

W przypadku grup zorganizowanych prosi się o:

 • Przygotowanie imiennej, alfabetycznej listy uczestników wyjazdu. Osoby niepełnoletnie będą przyjmowane tylko z dorosłym opiekunem, którego nazwisko winno być wskazane przy nazwisku niepełnoletniego uczestnika wyjazdu.
 • Potwierdzenie powyższej listy przez klub Włókniarz Częstochowa. Informację należy dostarczyć do klubu, do dnia 04.08.2022 (czwartek), do godziny 12:00 (klub@wlokniarz.com).
 • Posiadanie dokumentu tożsamości przez każdego uczestnika zorganizowanego wyjazdu do wglądu w każdym czasie na wezwanie policji oraz służb porządkowych.
 • Wskazanie osoby odpowiedzialnej za organizację wyjazdu z ramienia klubu, wraz z podaniem kontaktowego numeru telefonu komórkowego.
 • Określenie ilości środków transportu oraz rodzaju środka transportu (np. autokar, bus, PKP, PKS) wraz z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdu oraz godziny planowanego przyjazdu.
 • Ze względu na planową kontrolę wszystkich kibiców z Częstochowy, grupa zorganizowana zobowiązana jest do przyjazdu na stadion na 1,5 godziny przed planowanym rozpoczęciem zawodów (tj. godzina 16:30). Organizator wyznaczy parking dla autobusów i busów dla kibiców z Częstochowy pod wieżą sędziowską przy ul. Strzeleckiej (pod sektorem gości).

Dodatkowo:

 • Parking dla aut osobowych przy ul. Okrężnej czynny będzie od godziny 16:30.
 • Cena biletu na sektor gości wynosi 40 zł.
 • W sektorze gości znajduje się punkt sprzedaży napojów i żywności oraz bezpłatna toaleta.
 • Zakupu biletów będzie można dokonać w kasie przy ul. Strzeleckiej oznaczonej nazwą “SEKTOR GOŚĆ”.
 • Przed wpuszczeniem kibiców do sektora gości zostanie przeprowadzona obowiązkowo szczegółowa kontrola osobista wszystkich kibiców z Częstochowy.
 • Przed wpuszczeniem kibiców gości do wydzielonego sektora oraz po zakończeniu meczu, po wyjściu kibiców, przedstawiciel właściciela obiektu – MOSiR Leszno oraz osoba odpowiedzialna za organizację wyjazdu dokonują pisemnego, protokolarnego odbioru sektora gości pod kątem sprawności urządzeń i wyposażenia stadionowego.
 • W przypadku stwierdzenia wystąpienia zniszczeń pomeczowych do protokołu załącza się materiał zdjęciowy dokumentujący zniszczenia.
 • Prosi się również o umieszczenie we wszystkich pojazdach kibiców z Częstochowy białej kartki A4 za szybą, w celu ułatwienia identyfikacji i skierowania na właściwy parking.