Dołącz do nas. Wesprzyj Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA

Okres poprzedzający święta Bożego Narodzenia to czas, w którym warto otworzyć swoje serca na potrzeby innych ludzi. Zarząd Eltrox Włókniarza Częstochowa od wielu lat wyznaje właśnie taką zasadę i aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami charytatywnymi w naszym mieście. Jedną z takowych jest częstochowskie Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA. W miniony poniedziałek (22 listopad) prezes Eltrox Włókniarza Michał Świącik spotkał się z jego przedstawicielkami: Panią Anną Ogłaza oraz Marzeną Bula-Podhorska, oraz księdzem Mariuszem Jędrzejczykiem w celu omówienia bieżących potrzeb placówki (prowadzony remont) i wypracowaniu wspólnej strategii, na podstawie której klub mógłby włączyć się w pomoc przy realizacji celu, jaki postawiło przed sobą hospicjum.

– Wspieramy finansowo i organizacyjnie częstochowskie Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA. Pani prezes oraz wszyscy pracownicy placówki to ludzie, którzy z pasją oddają się swoim obowiązkom, czyniąc przy tym wiele dobrego. Cieszę się, że udało mi się spotkać z zarządem Stowarzyszenia. Jesteśmy po wstępnych rozmowach, wiem, że placówka jest w remoncie i dokończenie tej inwestycji jest dla hospicjum celem numer jeden. Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku, z całą pewnością wspomożemy Panią prezes i prowadzone przez nią Stowarzyszenie – powiedział prezes Eltrox Włókniarza Michał Świącik.

 
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby włączyć się w pomoc dla Stowarzyszenia Hospicjum DAR SERCA zachęcamy do odwiedzenie strony internetowej placówki i kontaktu z jej pracownikami.

http://www.hospicjumczestochowa.pl/

Stowarzyszenie Hospicjum DAR SERCA zostało powołane do życia w roku 2000 w Częstochowie z inicjatywy pani Wandy Gwiazdy – Domagały, późniejszego prezesa Stowarzyszenia. Początkowo swoją działalnością statutową obejmowało wyłącznie dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową. Z uwagi jednak na stale rosną liczbę pacjentów i potrzebę opieki hospicyjnej, rozszerzono działalność obejmując również opieką chorych dorosłych.