Giełda towarowa z uwzględnieniem zasad epidemicznych!

Drodzy Państwo! Informujemy, iż giełda towarowa mieszcząca się przy ul. Olsztyńskiej 123/127, funkcjonuje z uwzględnieniem zaostrzonych zasad epidemicznych, realizowanych na terenie całego kraju. W związku z wprowadzeniem na terenie powiatu – Miasta Częstochowy od dnia 17. października 2020 roku strefy czerwonej, informujemy, iż w celu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 podczas targowiska organizowanego na terenie Stadionu Arena zielona-energia.com w Częstochowie obowiązują następujące zasady:

  • Obowiązek zasłaniania ust i nosa,
  • Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu na targowisko,
  • Konieczność zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 metra od innych uczestników targowiska,
  • Zakaz zgromadzeń na terenie targowiska – przy każdym stanowisku handlowym znajdować może się maksymalnie 1 osoba,
  • Handlujący mają obowiązek zabezpieczyć środki do dezynfekcji przy każdym straganie.

Każda osoba wchodząca na teren targowiska zobowiązuje się przestrzegać powyższych zasad oraz wszelkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia!