Informacje organizacyjno-sanitarne przed meczem z Betard Spartą Wrocław

Już w najbliższą niedzielę (28 czerwca) na stadionie Arena zielona-energia.com dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku pomiędzy Eltrox Włókniarzem Częstochowa a Betard Spartą Wrocław. Jutrzejszy mecz będzie pierwszym w trwającym sezonie, w którym na trybunach zasiądą kibice. W związku z pandemią koronawirusa i nowym regulaminem sanitarnym wszystkich z Państwa, którzy posiadają wejściówki na mecz i wybierają się na stadion, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami organizacyjno-sanitarnymi.

 • Bezwzględnie każda osoba wchodząca na teren obiektu świadomie i bezwarunkowo akceptuje przyjęcie ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez organizatora. Osoba wchodząca na teren obiektu zrzeka się ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora. Każda osoba obecna na imprezie masowej ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań na terenie stadionu;
 • Bramy stadionu – od ulicy Marysi, Orlika Ruckermanna, Olsztyńskiej oraz Żużlowej, otwarte będą od godziny 17:15 (dla posiadaczy cegiełek oraz karnetów) oraz 18:15 (dla posiadaczy biletów);
 • Na koronie stadionu (okolice pierwszego łuku) otwarte zostaną punkty z gastronomią, programami oraz gadżetami. Zalecamy płatności bezgotówkowe;
 • W związku z nowym regulaminem sanitarnym na stadion nie można wnieść bagażu (plecaków, walizek, reklamówek, toreb etc). Depozyt nie będzie udostępniony;
 • Na stadion nie można wnosić własnych napojów;
 • Podczas wejścia na stadion ochrona obiektu poprosi Państwa o zdezynfekowanie rąk oraz przekaże Państwu ulotkę informacyjną z najważniejszymi zasadami sanitarnymi;
 • Miejsca na stadionie dostępne dla kibiców oznaczone będą specjalnymi naklejkami;
 • Posiadaczy karnetów, których miejsce jest wyłączone lub zajęte, prosimy o zajęcie innego wolnego miejsca w danym lub najbliższym sektorze, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości (zajmujemy co czwarte miejsce – patrz poniżej). Wyjątkami od tej zasady są rodziny wspólnie zamieszkujące, opiekunowie z dziećmi do lat 13 lub z osobami niepełnosprawnymi;
 • Na stadionie obowiązuje absolutny zakaz gromadzenia się i zajmowania miejsc stojących lub siedzących w ciągach komunikacyjnych lub na schodach. W przypadku zajmowania miejsc na schodach i w ciągach komunikacyjnych służby porządkowe mają prawo nałożyć karę finansową lub pozbawić ważności biletu lub karnetu, a następnie usunąć ze stadionu;
 • Korzystających z toalet prosimy o przestrzeganie obowiązkowych limitów i zachowaniu wymaganego dystansu. Prosimy pamiętać o dezynfekcji rąk;
 • Z powodu znacznych ograniczeń i konieczności wdrożenia przepisów i zaleceń mówiących o utrzymaniu koniecznego dystansu Klub informuje, że wszelka numeracja/przypisanie do miejsca karnetu lub biletu traci ważność;
 • Bilety można nabyć wyłącznie za pośrednictwem platformy eventim.pl w cenie 55 złotych;
 • Podczas jednej transakcji na portalu eventim.pl można kupić maksymalnie dwa bilety;
 • Obowiązek zajmowania co czwartego miejsca, w rzędach naprzemiennie nie dotyczy osób uczestniczących w wydarzeniach z dzieckiem do 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Osoby, których nie dotyczy nakaz zajmowania co czwartego miejsca, w rzędach naprzemiennie proszone są o zajmowanie skrajnych, zewnętrznych miejsc w rzędach w danych sektorach;
 • Podczas wejścia na stadion oraz poruszania się na koronie stadionu obowiązują maseczki ochronne;
 • Zawodnicy nie mogą brać udziału w rundzie honorowej po zakończonym meczu;
 • Po zakończeniu meczu wyjście ze stadionu odbywać się będzie etapami. Prosimy słuchać zaleceń spikera i służb
  informacyjnych;
 • Podczas meczu na stadionie pracować będzie specjalna grupa sanitarna, której zadaniem będzie pilnowanie przestrzegania regulaminu sanitarnego. Prosimy o współpracę i stosowanie się do ewentualnych uwag. Nie stosowanie się do poleceń i rażące łamanie regulaminu sanitarnego skutkować będzie koniecznością opuszczenia stadionu.

Zarząd Eltrox Włókniarza Częstochowa przypomina, że stosowanie się do regulaminu sanitarnego przed oraz w trakcie meczu, będzie miało znaczący wpływ na to, czy w przyszłości liczba osób mogąca odwiedzić Arenę zielona-energia.com, wzrośnie lub zmaleje. Prosimy wszystkich kibiców, którzy w najbliższą niedzielę przyjdą na mecz z Betard Spartą Wrocław o odpowiedzialne podejście do tematu nowego regulaminu sanitarnego.