Zbiórka na zrzutka.pl zakończona. Środki ochrony osobistej trafiły do Stacji Pogotowania Ratunkowego w Częstochowie

Kilka dni temu na portalu zrzutka.pl zakończyła się zorganizowana przez nasz klub zbiórka pieniędzy na zakup środków ochrony osobistej dla częstochowskich medyków. Dzięki Państwa pomocy udało się zebrać 3338 złotych. Kwota w całości przekazana została na cel zbiórki. Dziś w siedzibie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie doszło do spotkania prezesa Eltrox Włókniarza Częstochowa Michała Świącika z dyrektorem SPZOZ Marianem Nowakiem. Na ręce Pana Dyrektora przekazane zostały wymienione niżej środki ochrony osobistej, w całości zakupione z pieniędzy zebranych na zrzutka.pl.

Wykaz środków ochrony osobistej zakupionych ze zbiórki na portalu zrzutka.pl 

  • 10 opakowań rękawiczek nitrylowych (100 sztuk rękawiczek w opakowaniu)
  • 8 sztuk 5 litrowych płynów do dezynfekcji
  • 8 sztuk 5 litrowych żeli do dezynfekcji
  • 350 sztuk maseczek chirurgicznych

Dodatkowo – jako klub,  przekazaliśmy 50 maseczek klubowych dla pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.