Nowe informacje dla posiadaczy karnetów na sezon 2020

Szanowni Kibice,

Nawiązując do piątkowego wystąpienia Premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, dotyczącego możliwości przyjmowania kibiców na stadiony żużlowe od 19 czerwca br. w liczbie nieprzekraczającej 25% zapełnienia obiektu, informujemy, co następuje:

1. Sprzedaż karnetów na mecze w sezonie 2020 nie zostanie ponownie uruchomiona, a możliwość zamiany karnetu na cegiełkę wpierającą klub zostaje dziś zakończona.

2. Jesteśmy wdzięczni kibicom, którzy nie pozostawili klubu w tych ciężkich czasach i zdecydowali się przekształcić karnet w symboliczną cegiełkę wspierającą klub. Oczywiście osoby z cegiełkami wchodzą na mecze w sezonie 2020. Biorąc pod uwagę reżim sanitarny i skomplikowaną procedurę wpuszczania na stadion jaka nas czeka, analizujemy możliwość w pierwszej kolejności wpuszczania w dniu meczu przez bramki osób z cegiełkami. Pozostałe zasady dotyczące uhonorowania tych kibiców w związku z przekazaniem wsparcia dla klubu, pozostają bez zmian. A zatem niebawem osoby te otrzymają od klubu limitowane koszulki #MuremZaWłókniarzem, a także uczestniczyć będą w pikniku, organizowanym przez klub.

3. W związku z obostrzeniami dotyczącymi możliwości pojawiania się na stadionie kibiców i zasiadania na poszczególnych miejscach, numeracja miejsc w tym sezonie zostaje anulowana. Kibice zatem będą zasiadali na miejscach wyznaczonych przez klub. O zasadach tych będziemy informować w terminie późniejszym, w oparciu o rozporządzenia sanitarne dotyczące imprez masowych.

4. Karnety zakupione na sezon 2020 utrzymują swoją ważność, a zatem posiadacze tych karnetów będą mogli uczestniczyć w tym sezonie w meczach naszej drużyny na stadionie Arena Zielona-Energia.com.

5. Zmianie ulega regulamin dotyczący karnetów. W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną karnet uprawnia do wstępu na mecze ligowe drużyny Eltrox Włókniarza Częstochowa na stadionie Arena Zielona-Energia.com, natomiast w przypadku zmiany decyzji dotyczącej wpuszczania kibiców na stadiony zdeterminowanej obostrzeniami rządowymi, karnet będzie uważany za zrealizowany i nie będzie on podlegał przeniesieniu na kolejny sezon. Tym samym w przypadku zmiany decyzji o wpuszczaniu kibiców na stadiony np. w połowie sezonu zasadniczego lub pod koniec sezonu zasadniczego karnet będzie uznany za wykorzystany, bez względu na liczbę meczów, na które pierwotnie dawał możliwość wstępu na obiekt. Kibice, którzy nie zgadzają się z powyższą zmianą regulaminu, mają możliwość zwrotu karnetu do 5.czerwca br.

6. Z uwagi na nadzwyczajne obostrzenia sanitarne dotyczące zasiadania na stadionach w tym roku, a także w związku z ograniczeniami zasiadania na trybunie centralnej w tym sezonie, posiadacze karnetów srebrnych proszeni są o zamianę karnetów srebrnych na karnety zwykłe, z uwzględnieniem zwrotu środków finansowych wynikających z różnicy w cenie pomiędzy karnetami. Zamiany takiej będzie można dokonać w siedzibie klubu do 5 czerwca br. Po tym terminie karnety zostaną automatycznie przekształcone na karnety zwykłe i posiadacze karnetów srebrnych nie będą mogli otrzymać zwrotu środków, wynikających z różnicy wartości pomiędzy karnetami. Numeracja tych miejsc zostanie anulowana. Kibice, którzy nie zgadzają się z powyższą zmianą regulaminu, mają możliwość zwrotu karnetu do 5. czerwca br. w siedzibie klubu.

7. Zwroty karnetów dokonane do tej pory zostaną zrealizowane.

8. Niebawem w osobnym komunikacie poinformujemy o możliwości zakupu biletów na mecze ligowe Eltrox Włókniarza Częstochowa w sezonie 2020.

9. Sprzedaż wirtualnych biletów będzie prowadzona. Więcej na ten temat przekażemy Państwu w osobnym komunikacie.