Giełda towarowa ponownie otwarta

Decyzją zarządu Włókniarza Częstochowa giełda towarowa działająca przy stadionie SGP Arena Częstochowa zostaje ponownie otwarta. Prosimy wszystkich zainteresowanych: kupców i sprzedających, o przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych poprzez noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Oprócz wymienionych, prosimy również zwrócić szczególną uwagę na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące targowisk i bazarów:

  1. Stosować właściwą higienę rąk
  2. Stosować higienę kaszlu i oddychania
  3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
  4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
  5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
  6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

Więcej informacji: Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)