Eltrox wspiera SOR na Zawodziu!

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie został wyposażony przez naszego sponsora tytularnego – firmę Eltrox w nowoczesny system pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Będzie kontrolował wszystkich pacjentów przybywających na SOR przy ulicy Mirowskiej. Specjalna termowizyjna kamera umożliwia szybki i dokładny pomiar temperatury ciała wielu osób jednocześnie.


Urządzenie potrzebuje na to zaledwie jednej sekundy. W przypadku wykrycia odchyłów od normy (np. zbyt wysokiej temperatury) czujnik sygnalizuje ten fakt obsłudze. Sprzęt zwiększa   bezpieczeństwo personelu szpitala, ponieważ pomiary dokonują się w bezpiecznej odległości do trzech metrów, bez konieczności zbliżania się do potencjalnie chorej osoby.


Termowizyjna kamera od czwartku 9 kwietnia kontroluje wszystkich pacjentów, którzy pojawią się na oddziale ratunkowym szpitala na Zawodziu. Takie rozwiązanie umożliwia natychmiastową reakcję w przypadku pojawienia się osoby z podwyższoną temperaturą oraz zastosowanie odpowiednich procedur.


Nowoczesny system pomiarowy to kolejny sprzęt, jaki firma Eltrox przekazała częstochowskim służbom   medycznym   w   ramach   walki   z   epidemią   koronawirusa. Wcześniej oddział   zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK został wyposażony w specjalny system wizualno-głosowy   do   komunikowania   się   z   pacjentami   przebywającymi   w   izolacji. Takie rozwiązanie   m.in.   pozwala   pielęgniarkom   na   ograniczenie   ilości   zużywanych   środków   ochrony osobistej.


Eltrox to częstochowska firma zajmująca się szeroko pojętą branżą monitoringu, automatyki i elektroniki oraz systemami alarmowymi.