Michał Świącik dalej prezesem Stowarzyszenia CKM Włókniarz!

W piątek (22. listopada) w kawiarence klubowej odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia CKM Włókniarz. Podczas spotkania jednogłośnie zadecydowano, że przez kolejne 4 lata funkcję prezesa tego podmiotu pełnić będzie Michał Świącik.

Dodatkowo wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej. W skład tego organu weszli: Patrycja Świącik-Jeż, Łukasz Banaś oraz Mateusz Żesławski.