Michał Świącik
Prezes Włókniarza

ZARZĄD

Prezes: Michał Świącik
Wiceprezes ds. finansowych: Jaromir Jarząb
Wiceprezes ds. sportowych: Daniel Mlek

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Wojciech Wierzbicki
Zastępca: Janusz Szmidla
Członek Komisji: Marek Latacz